Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Samferdselsdepartementet, 4. postadministrasjonskontor

SERIE S - SKYSSVESEN, Diverse protokoller, Diverse protokoller ang. skyssvesenet (S)
Fortegnelse over skysstasjoner Tittelblad 2
Fortegnelse over skysstasjoner Christiania by 3
Fortegnelse over skysstasjoner Agershuus amt 4
Fortegnelse over skysstasjoner Smaalenenes amt 13
Fortegnelse over skysstasjoner Hedemarkens amt 21
Fortegnelse over skysstasjoner Christians amt 32
Fortegnelse over skysstasjoner Buskeruds amt 46
Fortegnelse over skysstasjoner Jarlsberg og Laurvigs amt 58
Fortegnelse over skysstasjoner Bratsbergs amt 64
Fortegnelse over skysstasjoner Nedenes og Robygdelagets amt 78
Fortegnelse over skysstasjoner Lister og Mandals amt 85
Fortegnelse over skysstasjoner Stavanger amt 92
Fortegnelse over skysstasjoner Søndre Bergenhuus amt 107
Fortegnelse over skysstasjoner Nordre Bergenhuus amt 119
Fortegnelse over skysstasjoner Romsdals amt 138
Fortegnelse over skysstasjoner Søndre Trondhjems amt 165
Fortegnelse over skysstasjoner Nordre Trondhjems amt 183
Fortegnelse over fergesteder og broer Tittelblad 202
Fortegnelse over fergesteder og broer Agershuus amt 204
Fortegnelse over fergesteder og broer Smaalenenes amt 206
Fortegnelse over fergesteder og broer Hedemarkens amt 208
Fortegnelse over fergesteder og broer Christians amt 212
Fortegnelse over fergesteder og broer Buskeruds amt 213
Fortegnelse over fergesteder og broer Jarlsberg og Laurvigs amt 216
Fortegnelse over fergesteder og broer Bratsbergs amt 218
Fortegnelse over fergesteder og broer Nedenes og Robygdelagets amt 222
Fortegnelse over fergesteder og broer Lister og Mandals amt 226
Fortegnelse over fergesteder og broer Stavanger amt 228
Fortegnelse over fergesteder og broer Søndre Bergenhuus amt 229
Fortegnelse over fergesteder og broer Nordre Bergenhuus amt 230
Fortegnelse over fergesteder og broer Romsdals amt 231
Fortegnelse over fergesteder og broer Søndre Trondhjems amt 232
Fortegnelse over fergesteder og broer Nordre Trondhjems amt 234
Kildeinformasjon
RA/S-1345/G/Ge/Gea/L0002
Lenke til Arkivportalen
Riksarkivet Samferdselsdepartementet, 4. postadministrasjonskontor G: SERIE S - SKYSSVESEN
Ge: Diverse protokoller
Gea: Diverse protokoller ang. skyssvesenet (S)
L0002: Fortegnelse over skysstasjoner
Skyss nr. 2/1875 - Fortegnelse over skysstasjoner. Kommunikasjon og samferdsel Skyssvesen Statlige arkiver Departementene