Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Visningsvalg:

Norges Golfforbund


Norges Golfforbund*

Bilag for styret og generalforsamling 1949 1
Bilag for styret og generalforsamling 1950 4-5
Bilag for styret og generalforsamling 1951 10
Bilag for styret og generalforsamling 1952 11
Bilag for styret og generalforsamling 1953 14-15
Bilag for styret og generalforsamling 1954 20
Bilag for styret og generalforsamling 1955 22-23
Bilag for styret og generalforsamling 1956 32-33
Bilag for styret og generalforsamling 1957 38-39
Bilag for styret og generalforsamling 1958 45
Bilag for styret og generalforsamling 1959 upaginert
Bilag for styret og generalforsamling 1960 upaginert
Bilag for styret og generalforsamling 1961 upaginert
Bilag for styret og generalforsamling 1962 upaginert
Bilag for styret og generalforsamling 1963 upaginert
Kildeinformasjon

Lenke til Arkivportalen
Norges Golfforbund* Møtebok nr. Ad/L0001/0002 /1949 - 1962 - Bilagsprotokoll Møteprotokoller Idrett Privatarkiver Organisasjonsarkiver og foreningsarkiver