Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Visningsvalg:

Norges Golfforbund


Norges Golfforbund*

Love for Borregaards Golfklubb upaginert
Styremøter og generalforsamling 1947 1
Styremøter og generalforsamling 1948 4-5
Styremøter og generalforsamling 1949 12-13
Styremøter og generalforsamling 1950 22-23
Styremøter og generalforsamling 1951 26-27
Styremøter og generalforsamling 1952 28-29
Styremøter og generalforsamling 1953 34-35
Styremøter og generalforsamling 1954 38-39
Styremøter og generalforsamling 1955 40
Styremøter og generalforsamling 1956 50-51
Styremøter og generalforsamling 1957 58-59
Styremøter og generalforsamling 1958 65
Styremøter og generalforsamling 1959 70
Styremøter og generalforsamling 1960 74
Styremøter og generalforsamling 1961 upaginert
Styremøter og generalforsamling 1962 upaginert
Styremøter og generalforsamling 1963 upaginert
Kildeinformasjon

Lenke til Arkivportalen
Norges Golfforbund* Møtebok nr. Ad/L0001/0001 /1947 - 1963 - Styremøteprotokoll Møteprotokoller Idrett Privatarkiver Organisasjonsarkiver og foreningsarkiver