Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Stavanger


Haugesund sjømannskontor*

Melding om stram innbinding upaginert
Registeroversikt upaginert
Tittelblad upaginert
Etternamnsregister A, Å 1-2
Etternamnsregister B 24
Etternamnsregister C 44
Etternamnsregister D 46
Etternamnsregister E 54
Etternamnsregister F 69
Etternamnsregister G 81-82
Etternamnsregister H 94
Etternamnsregister I 126
Etternamnsregister J 136
Etternamnsregister K 156
Etternamnsregister L 176
Etternamnsregister M 196
Etternamnsregister N 216
Etternamnsregister O 236
Etternamnsregister P 256
Etternamnsregister Q 266
Etternamnsregister R 267-268
Etternamnsregister S 281-282
Etternamnsregister T 316
Etternamnsregister U 336
Etternamnsregister V-W 340
Etternamnsregister Y 361
Etternamnsregister Z-Ø 363-364
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Stavanger Statsarkivet i Stavanger
Lenke til Arkivportalen
Haugesund sjømannskontor* Register til ruller nr. Fba/L0005 Rogaland fylke
Haugesund komm.
Navneregister med henvisning til rullenummer (etternavn) Haugesund krets  Sjøinnrullering Sjømenn og sjøfolk Sjøfart Statlige arkiver