Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Stavanger


Haugesund sjømannskontor*

Melding om stram innbinding upaginert
Fornamnsregister A, Å 2
Fornamnsregister B 9
Fornamnsregister C 15
Fornamnsregister D 23
Fornamnsregister E 28
Fornamnsregister F 36
Fornamnsregister G 40
Fornamnsregister H 47
Fornamnsregister I-J 55
Fornamnsregister K 67
Fornamnsregister L 73
Fornamnsregister M 79
Fornamnsregister N 85
Fornamnsregister O 91
Fornamnsregister P 101
Fornamnsregister R 109
Fornamnsregister S 116
Fornamnsregister T 125
Fornamnsregister U 135
Fornamnsregister V-W 136
Fornamnsregister Z 139
Fornamnsregister Ø 140
Samleregister 1893 140
Samleregister 1888 upaginert
Fornamnsregister Å held fram upaginert
Laust vedlegg upaginert
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Stavanger Statsarkivet i Stavanger
Lenke til Arkivportalen
Haugesund sjømannskontor* Register til ruller nr. Fba/L0003 - Navneregister med henvisning til rullenummer (fornavn) Haugesund krets  Sjøinnrullering Sjømenn og sjøfolk Sjøfart Statlige arkiver