Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Stavanger


Haugesund sjømannskontor*

Melding om stram innbinding upaginert
Registeroversikt upaginert
Fornamnsregister A 1
Fornamnsregister B 15
Fornamnsregister C 29
Fornamnsregister D 55
Fornamnsregister E 69
Fornamnsregister F 89
Fornamnsregister G 101
Fornamnsregister H 121
Fornamnsregister I-J 145
Fornamnsregister K 177
Fornamnsregister L 193
Fornamnsregister M 205
Fornamnsregister N 219
Fornamnsregister O 233
Fornamnsregister P 257
Fornamnsregister R 277
Fornamnsregister S 293
Fornamnsregister T 313
Fornamnsregister U 337
Fornamnsregister V-W 341
Fornamnsregister Z 349
Fornamnsregister Ø 351
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Stavanger Statsarkivet i Stavanger
Lenke til Arkivportalen
Haugesund sjømannskontor* Register til ruller nr. Fba/L0002 - Navneregister med henvisning til rullenummer (fornavn) Skudenes krets Sjøinnrullering Sjømenn og sjøfolk Sjøfart Statlige arkiver