Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Stavanger


Haugesund sjømannskontor*

Melding om stram innbinding upaginert
Tittelblad 1
Fornamnsregister A, Å 2
Fornamnsregister B 9
Fornamnsregister C 15
Fornamnsregister D 22
Fornamnsregister E 27
Fornamnsregister F 35
Fornamnsregister G 39
Fornamnsregister H 46
Fornamnsregister I-J 54
Fornamnsregister K 66
Fornamnsregister L 72
Fornamnsregister M 78
Fornamnsregister N 84
Fornamnsregister O 90
Fornamnsregister P 100
Fornamnsregister R 108
Fornamnsregister S 114
Fornamnsregister T 123
Fornamnsregister U 133
Fornamnsregister V 134
Fornamnsregister Z 137
Fornamnsregister Ø 138
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Stavanger Statsarkivet i Stavanger
Lenke til Arkivportalen
Haugesund sjømannskontor* Register til ruller nr. Fba/L0001 - Navneregister med henvisning til rullenr (Fornavn) Skudenes krets Sjøinnrullering Sjømenn og sjøfolk Sjøfart Statlige arkiver