Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Trondheim


Hoë, Herman & Co

Kopibøker
Register upaginert
Brevekstrakter 1814 upaginert
Brevekstrakter 1815 upaginert
Brevekstrakter 1816 upaginert
Brevekstrakter 1817 upaginert
Brevekstrakter 1818 upaginert
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Trondheim Statsarkivet i Trondheim SAT/PA-0280/11/L0045
Lenke til Arkivportalen
Hoë, Herman & Co 11: Kopibøker
L0045: Brevekstraktbok
Kopibok nr. 11/L0045 /1814 - 1818 - - Kopibøker Brev og korrespondanse Handel Sjøfart Privatarkiver Bedriftsarkiver