Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Trondheim


Hoë, Herman & Co

Kopibøker
Kopibok upaginert
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Trondheim Statsarkivet i Trondheim SAT/PA-0280/11/L0044
Lenke til Arkivportalen
Hoë, Herman & Co 11: Kopibøker
L0044: Kopibok for H. Hoe som havarikommisjonær
Kopibok nr. 11/L0044 /1784 - 1806 - - Kopibøker Brev og korrespondanse Handel Sjøfart Privatarkiver Bedriftsarkiver