Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Trondheim


Hoë, Herman & Co

Kopibøker
Register upaginert
Kopibok 1
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Trondheim Statsarkivet i Trondheim SAT/PA-0280/11/L0043
Lenke til Arkivportalen
Hoë, Herman & Co 11: Kopibøker
L0043: Kopibok for bl.a. brev til skippere i kapertiden
Kopibok nr. 11/L0043 /1806 - 1825 - Side 14-15, 24-25, 34-35 og 458-459 mangler i skanninga. Kopibøker Brev og korrespondanse Sjømenn og sjøfolk Handel Sjøfart Privatarkiver Bedriftsarkiver Napoleonskrigene