Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Trondheim


Hoë, Herman & Co

Kopibøker
Register upaginert
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Trondheim Statsarkivet i Trondheim SAT/PA-0280/11/L0041
Lenke til Arkivportalen
Hoë, Herman & Co 11: Kopibøker
L0041: Register til innenriks kopibok
Kopibok nr. 11/L0041 /1877 - 1882 - - Kopibøker Brev og korrespondanse Handel Sjøfart Privatarkiver Bedriftsarkiver