Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Trondheim


Hoë, Herman & Co

Kopibøker
Regnskapsbok for brigg Nordlyset 1856-1857 upaginert
Innenriks kopibok 1877-1882 1
Løst vedlegg upaginert
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Trondheim Statsarkivet i Trondheim SAT/PA-0280/11/L0040
Lenke til Arkivportalen
Hoë, Herman & Co 11: Kopibøker
L0040: --
Kopibok nr. 11/L0040 /1856 - 1882 - Kopibok, innenlandsk. Ført av Chr. Garmann på firmaet H. Hoë & co sin vegne. Regnskapsbok for brigg Nordlyset. Regnskap og skatt Kopibøker Brev og korrespondanse Handel Båter og skip Sjøfart Privatarkiver Bedriftsarkiver