Innhold
Visningsvalg:

Innholdsfortegnelse


Informasjon om protokollen upaginert
Autorisasjon 1a
Inngående Januar 1b-2a
Inngående Februar 4b-5a
Inngående Mars 6b-7a
Inngående April 11b-12a
Inngående Mai 15b-16a
Inngående Juni 22b-23a
Inngående Juli 26b-27a
Inngående August 30b-31a
Inngående September 36b-37a
Inngående Oktober 42b-43a
Inngående November 48b-49a
Inngående Desember 51b-52a
Generalekstrakt over inntektene 57b-58a
Alfabetisk register over innførte varer 58b-59a
Spesifikasjon over innkomne fartøy 62b-63a
Alfabetisk register over inngående skippere 63b-64a
Forklaring over vrak 66b-67a
Om konfiskasjoner 68b-69a
Kildeinformasjon
Riksarkivet RA/EA-5490/R19/L0015/0001
Lenke til Arkivportalen
EA-5490: Generaltollkammeret, tollregnskaper
R19: XIX Flekkefjord
L0015: Tollregnskaper Flekkefjord
0001: Inngående hovedtollbok Tollmateriale nr. 15.1 /1756 - Inngående hovedtollbok Regnskap og skatt Handel Sjøfart Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner Tollvesen