Innhold
Visningsvalg:

Innholdsfortegnelse


Melding om stram innbinding upaginert
Autorisasjon 1a
Inngående Januar 1b-2a
Inngående Februar 5b-6a
Inngående Mars 8b-9a
Inngående April 14b-15a
Inngående Mai 24b-25a
Inngående Juni 37b-38a
Inngående Juli 52b-53a
Inngående August 70b-71a
Inngående September 84b-85a
Inngående Oktober 105b-106a
Inngående November 122b-123a
Inngående Desember 137b-138a
Generalekstrakt over inngående toll 141b-142a
Opplagenes beholdninger 142b-143a
Varer anmeldt til opplag 1756 159b-160a
Alfabetisk liste over innkomne skippere 177b-178a
Alfabetisk liste over inkomne varer 182b-183a
Konfiskasjoner 189b-190a
Vrak og stranding 190b-191a
Kildeinformasjon
Riksarkivet RA/EA-5490/R16/L0033/0001
Lenke til Arkivportalen
EA-5490: Generaltollkammeret, tollregnskaper
R16: XVI Kristiansand (Odderøya, Flekkerøy)
L0033: Tollregnskaper Kristiansand
0001: Inngående hovedtollbok Tollmateriale nr. 33.1 /1756 - Inngående hovedtollbok Regnskap og skatt Handel Sjøfart Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner Tollvesen