Innhold
Visningsvalg:

Innholdsfortegnelse


Autorisasjon 1a
Utgående tolliste Januar 1b-2a
Utgående tolliste Februar 4b-5a
Utgående tolliste Mars 9b-10a
Utgående tolliste April 21b-22a
Utgående tolliste Mai 33b-34a
Utgående tolliste Juni 48b-49a
Utgående tolliste Juli 67b-68a
Utgående tolliste August 81b-82a
Utgående tolliste September 97b-98a
Utgående tolliste Oktober 109b-110a
Utgående tolliste November 119b-120a
Utgående tolliste Desember 124b-125a
Generalekstrakt over tollkassa 130b-131a
Summarisk ekstrakt over utført trelast 134b-135a
Skip hjemmehørende i Arendal 135b-136a
Skip hjemmehørende andre steder 137b-138a
Ekstrakt over utførte varer 138b-139a
Varer som av ulike grunner ikke er fortollet 141b-142a
Kanalrenovasjon 143b-144a
Kanalrenovasjon (av trelast) 148b-149a
Lindesnes fyrpenger 155b-156a
Konfiskasjoner 165b-166a
Tiendefri trelast 166b-167a
Alfabetisk register over skippere 167b-168a
Kildeinformasjon
Riksarkivet RA/EA-5490/R15/L0030a/0001
Lenke til Arkivportalen
EA-5490: Generaltollkammeret, tollregnskaper
R15: XV Arendal
L0030a: Tollregnskaper Arendal
0001: Utgående hovedtollbok Tollmateriale nr. 30a.1 /1756 - Utgående hovedtollbok Regnskap og skatt Handel Sjøfart Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner Tollvesen