Innhold
Visningsvalg:

Innholdsfortegnelse


Autorisasjon 1a
Inngående tollister Januar 1b-2a
Inngående tollister Februar 4b-5a
Inngående tollister Mars 8b-9a
Inngående tollister April 13b-14a
Inngående tollister Mai 19b-20a
Inngående tollister Juni 45b-46a
Inngående tollister Juli 72b-73a
Inngående tollister August 100b-101a
Inngående tollister September 119b-120a
Inngående tollister Oktober 132b-133a
Inngående tollister November 145b-146a
Inngående tollister Desember 155b-156a
Generalekstrakt over innkomster / Inngående toll 163b-164a
Ekstrakt over innførte papirer fra fremmede steder 164b-165a
Smør innført fra fremmede steder / Designasjon 165b-166a
Tilbakegitt toll 166b-167a
Konfiskasjoner 167b-168a
Vrakgods / Alfabetisk liste ov. inngående skippere 170b-171a
Alfabetisk liste over inngående skippere 171b-172a
Alfabetisk liste over inngående varer 179b-180a
Varer innført etter passerseddel 185b-186a
Kildeinformasjon
Riksarkivet RA/EA-5490/R14/L0024/0001
Lenke til Arkivportalen
EA-5490: Generaltollkammeret, tollregnskaper
R14: XIV Øster-Risør
L0024: Tollregnskaper Øster-Risør
0001: Inngående hovedtollbok Tollmateriale nr. 24.1 /1756 - Inngående hovedtollbok Regnskap og skatt Handel Sjøfart Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner Tollvesen