Innhold
Visningsvalg:

Innholdsfortegnelse


Autorisasjon 1a
Utgående Januar 1b-2a
Utgående Februar 3b-4a
Utgående Mars 4b-5a
Utgående April 7b-8a
Utgående Mai 11b-12a
Utgående Juni 19b-20a
Utgående Juli 28b-29a
Utgående August 35b-36a
Utgående September 40b-41a
Utgående Oktober 45b-46a
Utgående November-desember 47b-48a
Generalekstrakt over utgående toll 48b-49a
Slavelastepengenes oppebørsel Januar-mars 85b-86a
Slavelastepengenes oppebørsel April-mai 86b-87a
Slavelastepengenes oppebørsel Juni-desember 87b-88a
Ransonpengenes oppebørsel Januar-mars 92b-93a
Ransonpengenes oppebørsel April-mai 93b-94a
Ransonpengenes oppebørsel Juni 95b-96a
Ransonpengenes oppebørsel Juli 96b-97a
Ransonpengenes oppebørsel August 97b-98a
Ransonpengenes oppebørsel September 98b-99a
Ransonpengenes oppebørsel Oktober-desember 99b-100a
Beregning over Lindesnes fyrpenger 104b-105a
Liste over varer 109b-110a
Liste over skippere 113b-114a
Anløpende skips hjemsteder 120b-121a
Liste over 1/4-parts avkortning i tollen 122b-123a
Mudder- og renovasjonspenger/ Konfiskasjoner 123b-124a
Kildeinformasjon
Riksarkivet RA/EA-5490/R13/L0021/0001
Lenke til Arkivportalen
EA-5490: Generaltollkammeret, tollregnskaper
R13: XIII Kragerø (Sannidal)
L0021: Tollregnskaper Kragerø
0001: Utgående hovedtollbok Tollmateriale nr. 21.1 /1756 - Utgående hovedtollbok Regnskap og skatt Handel Sjøfart Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner Tollvesen