Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Generaltollkammeret, tollregnskaper

VIII Drammen
Autorisasjon 1a
Inngående Januar 1b-2a
Inngående Februar 8b-9a
Inngående Mars 12b-13a
Inngående April 15b-16a
Inngående Mai 30b-31a
Inngående Juni 61b-62a
Inngående Juli 90b-91a
Inngående August 125b-126a
Inngående September 164b-165a
Inngående Oktober 212b-213a
Inngående November 252b-253a
Inngående Desember 290b-291a
Generalekstrakt 346b-347a
Designasjon 348b-349a
Regnskap over tukthusavgift 349b-350a
Konto over opplaget av fransk vin og brennevin 358b-359a
Alfabetisk register over varer fra fremmede steder 365b-366a
Alfabetisk liste over inngående varer fra Danmark 376b-377a
Register over ankomne skippere 383b-384a
Kildeinformasjon
Riksarkivet RA/EA-5490/R08/L0166/0001
Lenke til Arkivportalen
Generaltollkammeret, tollregnskaper R08: VIII Drammen
L0166: Tollregnskaper Drammen
0001: Inngående hovedtollbok Tollmateriale nr. 166.1 /1790 - 1792 - Inngående hovedtollbok Regnskap og skatt Handel Sjøfart Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner Tollvesen