Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Generaltollkammeret, tollregnskaper

VIII Drammen
Autorisasjon 1a
Inngående Januar 1b-2a
Inngående Februar 5b-6a
Inngående Mars 6b-7a
Inngående April 9b-10a
Inngående Mai 28b-29a
Inngående Juni 57b-58a
Inngående Juli 85b-86a
Inngående August 116b-117a
Inngående September 141b-142a
Inngående Oktober 162b-163a
Inngående November 185b-186a
Inngående Desember 206b-207a
Generalekstrakt over innkomster 228b-229a
Diverse regnskap 229b-230a
Designasjon 235b-236a
Strømsø-regnskap 236b-237a
Fyrpengeregnskap 263b-264a
Konto over opplaget av fransk vin og brennevin 268b-269a
Konfiskasjonsregnskap 278b-279a
Ekstrahering over hva hvert nummer har betalt 283b-284a
Alf. reg. over varer innført fra fremmede steder 323b-324a
Alf. reg. over varer innført fra Danmark etc. 332b-333a
Register over ankomne skippere 338b-339a
Kildeinformasjon
Riksarkivet RA/EA-5490/R08/L0150/0001
Lenke til Arkivportalen
Generaltollkammeret, tollregnskaper R08: VIII Drammen
L0150: Tollregnskaper Drammen
0001: Inngående hovedtollbok Tollmateriale nr. 150.1 /1788 - Inngående hovedtollbok Regnskap og skatt Handel Sjøfart Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner Tollvesen