Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Generaltollkammeret, tollregnskaper

VIII Drammen
Autorisasjon 1a
Inngående Januar 1b-2a
Inngående Februar 2b-3a
Inngående Mars 3b-4a
Inngående April 5b-6a
Inngående Mai 8b-9a
Inngående Juni 35b-36a
Inngående Juli 61b-62a
Inngående August 90b-91a
Generalekstrakt intrader januar-august 107b-108a
Aksiseavgift januar-august 108b-109a
Lindesnes fyrpenger januar-august 119b-120a
Tukthusavgift januar-august 122b-123a
Konfiskasjonsregnskap januar-august 124b-125a
Inngående utekstrahering 127b-128a
Innførte varer 162b-163a
Innførte varer fra Danmark, Norge etc. 172b-173a
Inngående August 180b-181a
Inngående September 201b-202a
Inngående Oktober 227b-228a
Inngående November 246b-247a
Inngående Desember 257b-258a
Generalekstrakt intrader august-desember 271b-272a
Aksiseavgift august-desember 272b-273a
Lindesnes fyrpenger august-desember 281b-282a
Tukthusavgift august-desember 283b-284a
Regnskap over innførte kaffebønner 286b-287a
Konfiskasjonsregnskap august-desember 287b-288a
Opplagskonto 290b-291a
Designasjon 303b-304a
Innkommende skippere 304b-305a
Konto over et parti utenriks malt og erter 313b-314a
Kildeinformasjon
Riksarkivet RA/EA-5490/R08/L0142/0001
Lenke til Arkivportalen
Generaltollkammeret, tollregnskaper R08: VIII Drammen
L0142: Tollregnskaper Drammen
0001: Inngående hovedtollbok Tollmateriale nr. 142.1 /1786 - Inngående hovedtollbok Regnskap og skatt Handel Sjøfart Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner Tollvesen