Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Generaltollkammeret, tollregnskaper

VII Sand
Autorisasjon upaginert
Inngående - Utgående Januar 1b-2a
Inngående - Utgående Februar 3b-4a
Inngående - Utgående Mars 4b-5a
Inngående - Utgående April 7b-8a
Inngående - Utgående Mai 17b-18a
Inngående - Utgående Juni 33b-34a
Inngående - Utgående Juli 40b-41a
Inngående - Utgående August 51b-52a
Inngående - Utgående September 58b-59a
Inngående - Utgående Oktober 63b-64a
Inngående - Utgående November 66b-67a
Inngående - Utgående Desember 67b-68a
Summa toll, trelast tiende, aksise og konsumpsjon 68b-69a
Generalekstrakt innkomster 69b-70a
Inntekt - utgift 70b-71a
Skipsanløpsliste 71b-72a
Konsumpsjon 75b-76a
Aksise 76b-77a
Ransonpenger 80b-81a
Generalekstrakt over Lindesnes fyrpenger 82b-83a
Autorisasjon 86b-87a
Kildeinformasjon
Riksarkivet RA/EA-5490/R07/L0009/0001
Lenke til Arkivportalen
Generaltollkammeret, tollregnskaper R07: VII Sand
L0009: Tollregnskaper Sand
0001: Hovedtollbok Tollmateriale nr. 9.1 /1731 - Hovedtollbok Regnskap og skatt Handel Sjøfart Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner Tollvesen