Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Generaltollkammeret, tollregnskaper

VI Kristiania
Autorisasjon 1a
Inngående April 1b-2a
Inngående Mai 4b-5a
Inngående Juni 13b-14a
Inngående Juli 19b-20a
Inngående August 25b-26a
Inngående September 29b-30a
Inngående Oktober 31b-32a
Summarisk ekstrakt over innkomne intrader 32b-33a
Kildeinformasjon
Riksarkivet RA/EA-5490/R06/L0195/0002
Lenke til Arkivportalen
Generaltollkammeret, tollregnskaper R06: VI Kristiania
L0195: Tollregnskaper Kristiania
0002: Inngående tollbok Slependen Tollmateriale nr. 195.2 /1794 - Inngående tollbok Slependen Regnskap og skatt Handel Sjøfart Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner Tollvesen