Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Generaltollkammeret, tollregnskaper

VI Kristiania
Autorisasjon 1a
Utgående Januar 1b-2a
Utgående Februar 3b-4a
Utgående Mars 8b-9a
Utgående April 14b-15a
Utgående Mai 23b-24a
Utgående Juni 32b-33a
Utgående Juli 44b-45a
Utgående August 55b-56a
Utgående September 65b-66a
Utgående Oktober 75b-76a
Utgående November 82b-83a
Utgående Desember 88b-89a
Intrader 95b-96a
Utgående varer, hester og andre dyr 105b-106a
Utgående varer 108b-109a
Liste over skip hjemmehørende i Christiania 110b-111a
Liste over skip som førte trelast til utlandet 112b-113a
Innkomne ransonpenger 117b-118a
Inventar i Christiania tollkammer 118b-119a
Kildeinformasjon
Riksarkivet RA/EA-5490/R06/L0180/0001
Lenke til Arkivportalen
Generaltollkammeret, tollregnskaper R06: VI Kristiania
L0180: Tollregnskaper Kristiania
0001: Utgående tollbok Tollmateriale nr. 180.1 /1790 - Utgående tollbok Regnskap og skatt Handel Sjøfart Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner Tollvesen