Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Generaltollkammeret, tollregnskaper

VI Kristiania
Autorisasjon 1a
Utgående Januar 1b-2a
Utgående Februar 6b-7a
Utgående Mars 17b-18a
Utgående April 26b-27a
Utgående Mai 29b-30a
Utgående Juni 55b-56a
Utgående Juli 74b-75a
Utgående August 99b-100a
Utgående September 113b-114a
Utgående Oktober 128b-129a
Utgående November 136b-137a
Utgående Desember 144b-145a
Designasjon over skip i opplag 153b-154a
Inventar ved Christiania tollbod 154b-155a
Ekstrakt over skip med trelast 155b-156a
Konto over svensk stangjern på opplag 163b-164a
Spesifikasjon over innkomne ranconpenger 175b-176a
Fortegnelse over skip hjemmhørende i Christiania 176b-177a
Utgående varer, hester og andre dyr 178b-179a
Summarisk liste over utførte varer 181b-182a
Register over utgående skippere 232b-233a
Kildeinformasjon
Riksarkivet RA/EA-5490/R06/L0166/0001
Lenke til Arkivportalen
Generaltollkammeret, tollregnskaper R06: VI Kristiania
L0166: Tollregnskaper Kristiania
0001: Utgående hovedtollbok Tollmateriale nr. 166.1 /1786 - Utgående hovedtollbok Regnskap og skatt Handel Sjøfart Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner Tollvesen