Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Generaltollkammeret, tollregnskaper

VI Kristiania
Autorisasjon 1a
Inngående Januar 1b-2a
Inngående Februar 3b-4a
Inngående Mars 13b-14a
Inngående April 20b-21a
Inngående Mai 24b-25a
Inngående Juni 67b-68a
Inngående Juli 90b-91a
Inngående August 135b-136a
Inngående September 163b-164a
Inngående Oktober 181b-182a
Inngående November 197b-198a
Inngående Desember 204b-205a
Generalekstrakt over inngående tollintrader 238b-239a
Alfabetisk register over innkomne varer 250b-251a
Opplagskontoen 354b-355a
Alfabetisk register over inngående skippere 426b-427a
Designasjon over varer fra fremmede steder 435b-436a
Diverse designasjoner etc. 439b-440a
Konfiskasjonsregnskap 441b-442a
Inngående Lindesnes fyrpenger 457b-458a
Utgående Lindesnes fyrpenger 471b-472a
Kildeinformasjon
Riksarkivet RA/EA-5490/R06/L0165/0001
Lenke til Arkivportalen
Generaltollkammeret, tollregnskaper R06: VI Kristiania
L0165: Tollregnskaper Kristiania
0001: Inngående hovedtollbok Tollmateriale nr. 165.1 /1786 - Inngående hovedtollbok Regnskap og skatt Handel Sjøfart Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner Tollvesen