Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Generaltollkammeret, tollregnskaper

VI Kristiania
Autorisasjon upaginert
Utgående Januar 1b-2a
Utgående Februar 3b-4a
Utgående Mars 5b-6a
Utgående April 9b-10a
Utgående Mai 14b-15a
Utgående Juni 25b-26a
Utgående Juli 34b-35a
Utgående August 44b-45a
Utgående September 52b-53a
Utgående Oktober 62b-63a
Utgående November 70b-71a
Utgående Desember 75b-76a
Spesifikasjon inkomne ransonpenger 77b-78a
Summarisk ekstrakt over inkomne ransonpenger Generalekstrakt pro anno 1756 81b-82a
Generalekstrakt tollintrader 82b-83a
Generalekstrakt tollintrader Inntekt - utgift 84b-85a
Alfabetisk register over utgående skippere 88b-89a
Spesifikasjon innkomne Lindesnes fyrpenger 97b-98a
Spesifikasjon ugående Lindesnes fyrpenger 100b-101a
Utførte varer 103b-104a
Ekstrakt over inn- og utgående fremmede skip 106b-107a
Ekstrakt over inn- og utgående fremmede skip Innenlandske - utenlandske skip 107b-108a
Konto over inn- og utgående svensk jern 111b-112a
Konto over inn- og utgående svensk jern Innført - utført 112b-113a
Kildeinformasjon
Riksarkivet RA/EA-5490/R06/L0039/0001
Lenke til Arkivportalen
Generaltollkammeret, tollregnskaper R06: VI Kristiania
L0039: Tollregnskaper Kristiania
0001: Utgående hovedtollbok Tollmateriale nr. 39.1 /1756 - Utgående hovedtollbok Regnskap og skatt Handel Sjøfart Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner Tollvesen