Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Generaltollkammeret, tollregnskaper

II Fredrikstad
Inngående Januar 1b-2a
Inngående Februar 7b-8a
Inngående Mars 11b-12a
Inngående April 19b-20a
Inngående Mai 31b-32a
Inngående Juni 44b-45a
Inngående Juli 61b-62a
Inngående August 73b-74a
Inngående September 81b-82a
Inngående Oktober 92b-93a
Inngående November 106b-107a
Inngående Desember 115b-116a
Konfiskasjoner 120b-121a
General ekstrakt toll intrader 121b-122a
Inntekter og utgifter 122b-123a
Summarisk ekstrakt innførte varer 124b-125a
Innførte varer fra Norge og allerede fortollet 131b-132a
Utførte varer til Danmark 134b-135a
Inngående skippere 135b-136a
Beregning 138b-139a
Opplagte varer 221b-222a
Kildeinformasjon
Riksarkivet RA/EA-5490/R02/L0022/0001
Lenke til Arkivportalen
Generaltollkammeret, tollregnskaper R02: II Fredrikstad
L0022: Tollregnskaper Fredrikstad
0001: Inngående hovedtollbok Tollmateriale nr. 22.1 /1756 - Inngående hovedtollbok Regnskap og skatt Handel Sjøfart Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner Tollvesen