Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Generaltollkammeret, tollregnskaper

II Fredrikstad
Autorisasjon 1a
Inngående/utgående Januar 1b-2a
Inngående/utgående Februar 4b-5a
Inngående/utgående Mars 11b-12a
Inngående/utgående April 15b-16a
Inngående/utgående Mai 31b-32a
Inngående/utgående Juni 43b-44a
Inngående/utgående Juli 62b-63a
Inngående/utgående August 76b-77a
Inngående/utgående September 91b-92a
Inngående/utgående Oktober 100b-101a
Inngående/utgående November 109b-110a
Inngående/utgående Desember 116b-117a
Ekstrakter og regnskaper etc. 122b-123a
Varelister 134b-135a
Ekstrakter og regnskaper etc. 141b-142a
Liste over skippere 146b-147a
Kildeinformasjon
Riksarkivet Riksarkivet RA/EA-5490/R02/L0008/0001
Lenke til Arkivportalen
Generaltollkammeret, tollregnskaper R02: II Fredrikstad
L0008: Tollregnskaper Fredrikstad
0001: Hovedtollbok Tollmateriale nr. 8.1 /1733 - Hovedtollbok Regnskap og skatt Handel Sjøfart Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner Tollvesen