Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Generaltollkammeret, tollregnskaper

II Fredrikstad
Autorisasjon 1
Inngående og utgående Mars 2
Inngående og utgående April 3
Inngående og utgående Mai 8
Inngående og utgående Juni 28
Inngående og utgående Juli 54
Inngående og utgående August 67
Inngående og utgående September 85
Inngående og utgående Oktober 102
Inngående og utgående November 113
Inngående og utgående Desember 118
Diverse om tollforhøyelse, konfiskasjoner og vrak 124
Generalekstrakt over innkomster 125
Inntekter og utgifter 126
Lindesnes fyrpenger 131
Summarisk ekstrakt over inn- og utførte varer 137
Skip i utenlandshandel Danske og norske skip 141
Skip i utenlandshandel Engelske skip 142
Skip i utenlandshandel Hollandske skip 144
Skip hjemmehørende i Fredrikstad 145
Alfabetisk liste over skippere 146
Kildeinformasjon
Riksarkivet Riksarkivet RA/EA-5490/R02/L0006/0001
Lenke til Arkivportalen
Generaltollkammeret, tollregnskaper R02: II Fredrikstad
L0006: Tollregnskaper Fredrikstad
0001: Hovedtollbok Tollmateriale nr. 6.1 /1731 - Hovedtollbok Regnskap og skatt Handel Sjøfart Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner Tollvesen