Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Generaltollkammeret, tollregnskaper

I Fredrikshald (Idd og Marker len, Halden, Svinesund)
Autorisasjon 1a
Utgående Januar 1b-2a
Utgående Februar 2b-3a
Utgående Mars 3b-4a
Utgående April 4b-5a
Utgående Mai 11b-12a
Utgående Juni 24b-25a
Utgående Juli 34b-35a
Utgående August 47b-48a
Utgående September 54b-55a
Utgående Oktober 62b-63a
Utgående November 65b-66a
Utgående Desember 68b-69a
Tollintrader 81b-82a
Forklaring over intrader 84b-85a
Forklaring over utgående toll 87b-88a
Utgående skippere 89b-90a
Alfabetisk oversikt over utgående steder og skip 104b-105a
Alfabetisk oversikt over alle utgående fartøy 107b-108a
Utgående tollvarer 110b-111a
Hjemmehørende skip og fartøy i tolldistriktet 113b-114a
Summarisk ektrakt over forestående forklaring 116b-117a
Ekstra laste- og ranconpenger 150b-151a
Lindesnes fyrpenger 154b-155a
Designasjon 159b-160a
Kontooversikt over svensk jern 190b-191a
Kildeinformasjon
Riksarkivet Riksarkivet RA/EA-5490/R01/L0131/0001
Lenke til Arkivportalen
Generaltollkammeret, tollregnskaper R01: I Fredrikshald (Idd og Marker len, Halden, Svinesund)
L0131: Tollregnskaper Fredrikshald
0001: Utgående hovedtollbok Tollmateriale nr. 131.1 /1786 - Utgående hovedtollbok Regnskap og skatt Handel Sjøfart Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner Tollvesen