Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Generaltollkammeret, tollregnskaper

I Fredrikshald (Idd og Marker len, Halden, Svinesund)
Autorisasjon 1a
Inngående Januar 1b-2a
Inngående Februar 2b-3a
Inngående Mars 4b-5a
Inngående April 8b-9a
Inngående Mai 11b-12a
Inngående Juni 28b-29a
Inngående Juli 42b-43a
Inngående August 55b-56a
Inngående September 68b-69a
Inngående Oktober 75b-76a
Inngående November 82b-83a
Inngående Desember 89b-90a
Tollintrader 94b-95a
Inngående skippere 180b-181a
Inngående tollvarer 199b-200a
Designasjon 208b-209a
Beregning 209b-210a
Designasjon 216b-217a
Lindesnes fyrpenger 217b-218a
Spesifikasjon 221b-222a
Konfiskasjonsregnskap 222b-223a
Kildeinformasjon
Riksarkivet Riksarkivet RA/EA-5490/R01/L0130/0001
Lenke til Arkivportalen
Generaltollkammeret, tollregnskaper R01: I Fredrikshald (Idd og Marker len, Halden, Svinesund)
L0130: Tollregnskaper Fredrikshald
0001: Inngående hovedtollbok Tollmateriale nr. 130.1 /1786 - Inngående hovedtollbok Regnskap og skatt Handel Sjøfart Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner Tollvesen