Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Generaltollkammeret, tollregnskaper

I Fredrikshald (Idd og Marker len, Halden, Svinesund)
Autorisasjon 1a
Utgående Januar 1b-2a
Utgående Februar 2b-3a
Utgående Mars 3b-4a
Utgående April 4b-5a
Utgående Mai 11b-12a
Utgående Juni 24b-25a
Utgående Juli 36b-37a
Utgående August 55b-56a
Utgående September 64b-65a
Utgående Oktober 74b-75a
Utgående November 85b-86a
Ekstrakter og regnskaper etc. 93b-94a
Utgående skippere 130b-131a
Ekstrakter og regnskaper etc. 154b-155a
Varelister 156b-157a
Ekstrakter og regnskaper etc. 233b-234a
Kildeinformasjon
Riksarkivet Riksarkivet RA/EA-5490/R01/L0047/0001
Lenke til Arkivportalen
Generaltollkammeret, tollregnskaper R01: I Fredrikshald (Idd og Marker len, Halden, Svinesund)
L0047: Tollregnskaper Fredrikshald
0001: Utgående hovedtollbok Tollmateriale nr. 47.1 /1762 - Utgående hovedtollbok Regnskap og skatt Handel Sjøfart Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner Tollvesen