Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Generaltollkammeret, tollregnskaper

I Fredrikshald (Idd og Marker len, Halden, Svinesund)
Autorisasjon 1a
Inngående Januar 1b-2a
Inngående Februar 5b-6a
Inngående Mars 10b-11a
Inngående April 12b-13a
Inngående Mai 16b-17a
Inngående Juni 25b-26a
Inngående Juli 32b-33a
Inngående August 48b-49a
Inngående September 57b-58a
Inngående Oktober 66b-67a
Inngående November 77b-78a
Inngående Desember 87b-88a
Ekstrakter og regnskaper etc. 97b-98a
Utgående Januar 104b-105a
Utgående Februar 111b-112a
Utgående Mars 123b-124a
Utgående April 131b-132a
Utgående Mai 135b-136a
Utgående Juni 139b-140a
Utgående Juli 145b-146a
Utgående August 152b-153a
Utgående September 158b-159a
Utgående Oktober 165b-166a
Utgående November 174b-175a
Utgående Desember 182b-183a
Varelister 197b-198a
Ankomne skippere 211b-212a
Ekstrakter og regnskaper etc. 224b-225a
Kildeinformasjon
Riksarkivet Riksarkivet RA/EA-5490/R01/L0046/0001
Lenke til Arkivportalen
Generaltollkammeret, tollregnskaper R01: I Fredrikshald (Idd og Marker len, Halden, Svinesund)
L0046: Tollregnskaper Fredrikshald
0001: Inngående hovedtollbok Tollmateriale nr. 46.1 /1762 - Inngående hovedtollbok Regnskap og skatt Handel Sjøfart Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner Tollvesen