Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Generaltollkammeret, tollregnskaper

I Fredrikshald (Idd og Marker len, Halden, Svinesund)
Autorisasjon upaginert
Utgående Januar 1b-2a
Utgående Februar 3b-4a
Utgående Mars 5b-6a
Utgående April 10b-11a
Utgående Mai 16b-17a
Utgående Juni 27b-28a
Utgående Juli 39b-40a
Utgående August 47b-48a
Utgående September 58b-59a
Utgående Oktober 66b-67a
Utgående November 73b-74a
Utgående Desember 77b-78a
General ekstrakt innkomster ved Svinesund 80b-81a
General ekstrakt 81b-82a
Inntekter/Utgifter 82b-83a
Summarisk ekstrakt over utførte varer og trelast 83b-84a
Utgående skippere 88b-89a
Skip ikke hjemmehørende i Halden 101b-102a
Skip ikke hjemmehørende i Halden Fra Danmark 102b-103a
Skip ikke hjemmehørende i Halden Fra Norge - Fra fremmede steder 103b-104a
Konto og forkl. over svensk jern inn- og utførsel 105b-106a
Beregning over lastepenger til slavekassen 123b-124a
Beholdning av opplag ved årets utgang 149b-150a
Spesifikasjon over skip og fartøy 152b-153a
Kildeinformasjon
Riksarkivet Riksarkivet RA/EA-5490/R01/L0029/0001
Lenke til Arkivportalen
Generaltollkammeret, tollregnskaper R01: I Fredrikshald (Idd og Marker len, Halden, Svinesund)
L0029: Tollregnskaper Fredrikshald
0001: Utgående hovedtollbok Tollmateriale nr. 29.1 /1756 - Utgående hovedtollbok Regnskap og skatt Handel Sjøfart Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner Tollvesen