Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Generaltollkammeret, tollregnskaper

I Fredrikshald (Idd og Marker len, Halden, Svinesund)
Autorisasjon 1a
Inngående/utgående Januar 1b-2a
Inngående/utgående Februar 7b-8a
Inngående/utgående Mars 23b-24a
Inngående/utgående April 33b-34a
Inngående/utgående Mai 51b-52a
Inngående/utgående Juni 72b-73a
Inngående/utgående Juli 95b-96a
Inngående/utgående August 127b-128a
Inngående/utgående September 149b-150a
Inngående/utgående Oktober 163b-164a
Inngående/utgående November 172b-173a
Inngående/utgående Desember 181b-182a
Ekstrakter og regnskaper etc. 189b-190a
Varelister 194b-195a
Liste over skippere 203b-204a
Ekstrakter og regnskaper etc. 217b-218a
Spesifikasjon over hjemmehørende skip 287b-288a
Kildeinformasjon
Riksarkivet Riksarkivet RA/EA-5490/R01/L0008/0001
Lenke til Arkivportalen
Generaltollkammeret, tollregnskaper R01: I Fredrikshald (Idd og Marker len, Halden, Svinesund)
L0008: Tollregnskaper Fredrikshald
0001: Hovedtollbok Tollmateriale nr. 8.1 /1733 - Hovedtollbok Regnskap og skatt Handel Sjøfart Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner Tollvesen