Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Oslo


Oslo folkeregister, Registerkort

UTFLYTTEDE OG UTVANDREDE, Utflyttede, Utflyttede III Oslo
Utflyttede menn fra Kristiania 1906-1914 Taarud, Paul 1a
Utflyttede menn fra Kristiania 1906-1914 Tangen, Karl 26a
Utflyttede menn fra Kristiania 1906-1914 Teig, Kristian 51a
Utflyttede menn fra Kristiania 1906-1914 Tessloff, Ernst 76a
Utflyttede menn fra Kristiania 1906-1914 Tisthammer, Asbjørn 101a
Utflyttede menn fra Kristiania 1906-1914 Tobiesen, Sigurd 126a
Utflyttede menn fra Kristiania 1906-1914 Thomassen, Einar 151a
Utflyttede menn fra Kristiania 1906-1914 Thoen, Trygve 176a
Utflyttede menn fra Kristiania 1906-1914 Thoresen, Elias 201a
Utflyttede menn fra Kristiania 1906-1914 Thoresen, Thoralf 226a
Utflyttede menn fra Kristiania 1906-1914 Torgersen, Trygve 251a
Utflyttede menn fra Kristiania 1906-1914 Tornøe, Didrik 276a
Utflyttede menn fra Kristiania 1906-1914 Thorsen, Gulbrand 301a
Utflyttede menn fra Kristiania 1906-1914 Thorsrud, Lars 326a
Utflyttede menn fra Kristiania 1906-1914 Thorud, Christian 351aa
Utflyttede menn fra Kristiania 1906-1914 Thovsen, Johan 376a
Utflyttede menn fra Kristiania 1906-1914 Throndsen, Thor 401a
Utflyttede menn fra Kristiania 1906-1914 Tscherning, Sverre 426a
Utflyttede menn fra Kristiania 1906-1914 Tvedt, Olaus 451a
Utflyttede menn fra Kristiania 1906-1914 Tømmeraas, Nicolai 476a
Utflyttede menn fra Kristiania 1906-1914 Udnæs, Hans 501a
Utflyttede menn fra Kristiania 1906-1914 Upsahl, Trygve 526a
Utflyttede menn fra Kristiania 1906-1914 Waaler, Johan 551a
Utflyttede menn fra Kristiania 1906-1914 Valle, Peder 576a
Utflyttede menn fra Kristiania 1906-1914 Vang, Johan 601a
Utflyttede menn fra Kristiania 1906-1914 Vasaasen, Nils 626a
Utflyttede menn fra Kristiania 1906-1914 Veflingstad, Peter 651a
Utflyttede menn fra Kristiania 1906-1914 Wæhler, Tormod 676a
Utflyttede menn fra Kristiania 1906-1914 Verket, Jacob 701a
Utflyttede menn fra Kristiania 1906-1914 Wessel, Hjalmar 726a
Utflyttede menn fra Kristiania 1906-1914 Vestengen, Edmund 751a
Utflyttede menn fra Kristiania 1906-1914 Weum, Karl 776a
Utflyttede menn fra Kristiania 1906-1914 Vik, Erland 801a
Utflyttede menn fra Kristiania 1906-1914 Wigen, Ludvig 826a
Utflyttede menn fra Kristiania 1906-1914 Vilhelmsen, Hans 851a
Utflyttede menn fra Kristiania 1906-1914 Winger, Ingvald 876a
Utflyttede menn fra Kristiania 1906-1914 With, Leif 901a
Utflyttede menn fra Kristiania 1906-1914 Vold, Hans 926a
Utflyttede menn fra Kristiania 1906-1914 Volungsagen, Martin 951a
Utflyttede menn fra Kristiania 1906-1914 Yhlen, Halvor 976a
Utflyttede menn fra Kristiania 1906-1914 Ziener, Vegard 1001a
Utflyttede menn fra Kristiania 1906-1914 Ødegaard, Petter 1026a
Utflyttede menn fra Kristiania 1906-1914 Øien, Simen 1051a
Utflyttede menn fra Kristiania 1906-1914 Østby, Ole 1076a
Utflyttede menn fra Kristiania 1906-1914 Østli, Severin 1101a
Utflyttede menn fra Kristiania 1906-1914 Øverlie, Martin 1126a
Utflyttede menn fra Kristiania 1906-1914 Aaker, Paul 1151a
Utflyttede menn fra Kristiania 1906-1914 Aanonsen, Karl 1176a
Utflyttede menn fra Kristiania 1906-1914 Aas, Einar 1201a
Utflyttede menn fra Kristiania 1906-1914 Aaseby, Harald 1226a
Utflyttede menn fra Kristiania 1906-1914 Aasland, Geburg 1251a
Utflyttede menn fra Kristiania 1906-1914 Aavern, Kristian 1268a
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Oslo Statsarkivet i Oslo SAO/A-11715/F/Fa/Fac/L0011
Lenke til Arkivportalen
Oslo folkeregister, Registerkort F: UTFLYTTEDE OG UTVANDREDE
Fa: Utflyttede
Fac: Utflyttede III Oslo
L0011: Menn
Folkeregister - registerkort nr. 11 /1906 - 1914 - Menn. T - Å. Kortene er fonetisk-alfabetisk sortert. Personopplysninger Emigrasjon og flytting Statlige arkiver Kommunale arkiver Folkeregister Hovedregisterkort (folkeregister)