Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Riksarkivets diplomsamling

Diplomer fra prestearkiv
Diplomer fra prestearkiv, Lyngdal Forside 2
Diplomer fra prestearkiv, Lyngdal 25. oktober 1743-31. mars 1746 4
Diplomer fra prestearkiv, Lyngdal 23. januar-1. juli 1747 259
Diplomer fra prestearkiv, Lyngdal 10. juli 1748 310
Diplomer fra prestearkiv, Lyngdal 1. juli 1749 323
Diplomer fra prestearkiv, Lyngdal 5. august 1802 334
Diplomer fra prestearkiv, Lyngdal 20. mai 1794 339
Diplomer fra prestearkiv, Lyngdal 6. februar 1804 342
Diplomer fra prestearkiv, Lyngdal 12. mai 1810 362
Diplomer fra prestearkiv, Lyngdal Ca. 1804 365
Diplomer fra prestearkiv, Lyngdal 5. mars 1812 368
Diplomer fra prestearkiv, Lyngdal 22. september 1837 371
Kildeinformasjon
Riksarkivet RA/EA-5965/F15/L0033
Lenke til Arkivportalen
Riksarkivets diplomsamling F15: Diplomer fra prestearkiv
L0033: Prestearkiv Vest-Agder
Diplomer nr. 33/16.07.1748 - 22.09.1837 - Prestearkiv Vest-Agder Diplomer Eiendom Statlige arkiver Institusjoner under departementene Samlinger