Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Riksarkivets diplomsamling

Diplomer fra prestearkiv
Diplomer fra prestearkiv, Bø i Telemark Forside 2
Diplomer fra prestearkiv, Bø i Telemark 7. april 1587 3
Diplomer fra prestearkiv, Bø i Telemark 4. f ebruar 1589 7
Diplomer fra prestearkiv, Bø i Telemark 24. mai 1594 14
Diplomer fra prestearkiv, Bø i Telemark 20. september 1605 20
Diplomer fra prestearkiv, Bø i Telemark 8. november 1617 24
Diplomer fra prestearkiv, Bø i Telemark 23. oktober 1618 29
Diplomer fra prestearkiv, Bø i Telemark 3. mars 1626 33
Diplomer fra prestearkiv, Bø i Telemark 27. juni 1629 38
Diplomer fra prestearkiv, Bø i Telemark 7. april 1635 42
Diplomer fra prestearkiv, Bø i Telemark 13. juni 1635 Skien I 54
Diplomer fra prestearkiv, Bø i Telemark 13. juni 1635 Skien II 62
Diplomer fra prestearkiv, Bø i Telemark 26. mars 1636 72
Diplomer fra prestearkiv, Bø i Telemark 15. april 1636 95
Diplomer fra prestearkiv, Bø i Telemark 20. juni 1641 101
Diplomer fra prestearkiv, Bø i Telemark 5. april 1642 111
Diplomer fra prestearkiv, Bø i Telemark 24. mars 1643 115
Diplomer fra prestearkiv, Bø i Telemark 5. oktober 1643 119
Diplomer fra prestearkiv, Bø i Telemark 3. desember 1678 126
Diplomer fra prestearkiv, Bø i Telemark 8. september 1679 131
Diplomer fra prestearkiv, Bø i Telemark 16. september 1680 135
Diplomer fra prestearkiv, Bø i Telemark 21. oktober 1680 139
Diplomer fra prestearkiv, Bø i Telemark 12. oktober 1682 144
Diplomer fra prestearkiv, Bø i Telemark 4. desember 1693 152
Diplomer fra prestearkiv, Bø i Telemark 5. september 1695 157
Diplomer fra prestearkiv, Bø i Telemark 8. desember 1701 162
Diplomer fra prestearkiv, Bø i Telemark 8. november 1704 167
Diplomer fra prestearkiv, Bø i Telemark 16. april 1705 172
Diplomer fra prestearkiv, Bø i Telemark 1. august 1715 176
Diplomer fra prestearkiv, Bø i Telemark 9. mars 1717 181
Diplomer fra prestearkiv, Bø i Telemark 19. november 1717 187
Diplomer fra prestearkiv, Bø i Telemark 14. august 1723 193
Diplomer fra prestearkiv, Bø i Telemark 29. august-24. september 1737 198
Diplomer fra prestearkiv, Bø i Telemark 25. april-2. august 1738 214
Kildeinformasjon
Riksarkivet RA/EA-5965/F15/L0027
Lenke til Arkivportalen
Riksarkivets diplomsamling F15: Diplomer fra prestearkiv
L0027: Prestearkiv - Telemark
Diplomer nr. 27/07.04.1587 - 25.04.1738 - Prestearkiv - Telemark Diplomer Eiendom Statlige arkiver Institusjoner under departementene Samlinger Kirken