Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Riksarkivets diplomsamling

Diplomer fra prestearkiv
Diplomer fra prestearkiv, Gran Forside 2
Diplomer fra prestearkiv, Gran 29. juli 1711 3
Diplomer fra prestearkiv, Hole Forside 8
Diplomer fra prestearkiv, Hole 4. august 1791, 11. juli 1792 9
Diplomer fra prestearkiv, Hole 22. august 1792 20
Diplomer fra prestearkiv, Norderhov Forside 26
Diplomer fra prestearkiv, Norderhov 28. februar 1573 27
Diplomer fra prestearkiv, Norderhov 23. januar 1575 31
Diplomer fra prestearkiv, Norderhov 15. februar 1591 35
Diplomer fra prestearkiv, Norderhov 19. juni 1593 39
Diplomer fra prestearkiv, Norderhov Slutten av januar 15?? 43
Diplomer fra prestearkiv, Norderhov 17. april 1684 50
Diplomer fra prestearkiv, Norderhov 6. november 1722 58
Diplomer fra prestearkiv, Sigdal Forside 63
Diplomer fra prestearkiv, Sigdal 1. februar 1602 64
Kildeinformasjon
Riksarkivet RA/EA-5965/F15/L0015
Lenke til Arkivportalen
Riksarkivets diplomsamling F15: Diplomer fra prestearkiv
L0015: Prestearkiv - Oppland og Buskerud
Diplomer nr. 15/28.02.1573 - 22.08.1792 - Prestearkiv - Oppland og Buskerud Diplomer Eiendom Statlige arkiver Institusjoner under departementene Samlinger Kirken