Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Stavanger


Sandnes politikammer

Passkontroll
Utstedte pass 1922 2
Utstedte pass 1923 16
Utstedte pass 1924 57
Utstedte pass 1925 108
Utstedte pass 1926 142
Utstedte pass 1927 180
Lause vedlegg udatert 193
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Stavanger SAST/A-100446/K/L0003
Lenke til Arkivportalen
Sandnes politikammer K: Passkontroll
L0003: Passprotokoll
Passprotokoll nr. 3/27.06.1922 - 05.05.1927 - Passprotokoll Emigrasjon og flytting