Innhold
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
Visningsvalg:

Statsarkivet i Stavanger


Haugesund politikammer

Passkontroll
Melding om stram innbinding 5
Utstedte pass 1937 6
Utstedte pass 1938 58
Utstedte pass 1939 111
Utstedte pass 1940 174
Reisekort 1940 190
Reisekort 1937 191
Reisekort 1938 196
Reisekort 1939 200
Reisekort 1940 205
Lause vedlegg 208
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Stavanger SAST/A-100440/K/L0006
Lenke til Arkivportalen
Haugesund politikammer K: Passkontroll
L0006: Passprotokoll 2/1-37-4/3-40
Passprotokoll nr. 6/1937 - 1940 - Passprotokoll 2/1-37-4/3-40 Emigrasjon og flytting