Innhold
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
Visningsvalg:

Statsarkivet i Stavanger


Haugesund politikammer

Passkontroll
Utstedte pass 1927 4
Utstedte pass 1928 34
Utstedte pass 1929 78
Utstedte pass 1930 122
Utstedte pass 1931 164
Tillegg 204
Lause vedlegg 206
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Stavanger SAST/A-100440/K/L0004
Lenke til Arkivportalen
Haugesund politikammer K: Passkontroll
L0004: Passprotokoll 12/3-27-22/1-31
Passprotokoll nr. 4/1927 - 1931 - Passprotokoll 12/3-27-22/1-31 Emigrasjon og flytting