Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Kristiansand


Kristiansand politikammer

Reisekontroll, Emigrasjon
Emigranter 1938 4
Emigranter 1939 17
Emigranter 1940 34
Emigranter 1946 39
Emigranter 1947 58
Emigranter 1948 97
Emigranter 1949 149
Emigranter 1950 182
Emigranter 1951 199
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Kristiansand Statsarkivet i Kristiansand SAK/1243-0004/K/Kb/L0248
Lenke til Arkivportalen
Kristiansand politikammer K: Reisekontroll
Kb: Emigrasjon
L0248: Emigrantprotokoll
Emigrantprotokoll nr. 12 /1938 - 1951 - - Personopplysninger Emigrasjon og flytting Statlige arkiver Politi og lensmenn