Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Stavanger


Strand og Forsand lensmannskontor

Fattigvesenet-flytteprotokoller
Melding om stram innbinding upaginert
Tittelblad upaginert
Utflytta 1901 upaginert
Utflytta 1902 1
Utflytta 1903 3
Utflytta 1904 5
Utflytta 1905 6
Utflytta 1906 7
Utflytta 1907 9
Utflytta 1908 10
Utflytta 1909 12
Utflytta 1910 13
Utflytta 1911 15
Utflytta 1912 17
Utflytta 1913 18
Utflytta 1914-1915 19
Utflytta 1916 20
Utflytta 1917 22
Utflytta 1918 27
Utflytta 1919 32
Utflytta 1920 38
Utflytta 1921 42
Utflytta 1922 45
Utflytta 1923 49
Utflytta 1924 52
Utflytta 1925 56
Utflytta 1926 60
Utflytta 1927 62
Utflytta 1928 65
Utflytta 1929 67
Utflytta 1930 69
Utflytta 1931 72
Utflytta 1932 75
Utflytta 1933 76
Utflytta 1934 78
Utflytta 1935 80
Utflytta 1936 82
Utflytta 1937 86
Utflytta 1938 93
Utflytta 1939 99
Utflytta 1940 105
Innflytta 1901-1903 107
Innflytta 1904 108
Innflytta 1905 109
Innflytta 1906 110
Innflytta 1906-1908 111
Innflytta 1909 112
Innflytta 1910 113
Innflytta 1911 115
Innflytta 1912-1913 116
Innflytta 1914 118
Innflytta 1915 120
Innflytta 1916 121
Innflytta 1917 123
Innflytta 1918 125
Innflytta 1919 130
Innflytta 1920 133
Innflytta 1921 136
Innflytta 1922 138
Innflytta 1923 141
Innflytta 1924 143
Innflytta 1925 146
Innflytta 1926 149
Innflytta 1927 151
Innflytta 1928 153
Innflytta 1929 155
Innflytta 1930 156
Innflytta 1931 159
Innflytta 1932 161
Innflytta 1933 162
Innflytta 1934 164
Innflytta 1935 166
Innflytta 1936 168
Innflytta 1937 171
Utflytta held fram 1940 172
Utflytta held fram 1941 177
Utflytta held fram 1942 183
Utflytta held fram 1943 191
Laust vedlegg upaginert
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Stavanger SAST/A-100451/Gw/L0001
Lenke til Arkivportalen
Strand og Forsand lensmannskontor Gw: Fattigvesenet-flytteprotokoller
L0001: Fortegneles over ind- og utflyttede i Strands fattigkommune
Flytteprotokoller 1901 - 1943 - Fortegneles over ind- og utflyttede i Strands fattigkommune Personopplysninger Emigrasjon og flytting Statlige arkiver Politi og lensmenn