Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Stavanger


Strand og Forsand lensmannskontor

Fremmedbøker
Etternamnsregister A, Å upaginert
Etternamnsregister B-C / V-W held fram upaginert
Etternamnsregister D-E upaginert
Etternamnsregister F-G upaginert
Etternamnsregister H, J upaginert
Etternamnsregister K-L upaginert
Etternamnsregister M-N upaginert
Etternamnsregister O-P upaginert
Etternamnsregister Q-S upaginert
Etternamnsregister T-W upaginert
Etternamnsregister Z / S held fram upaginert
Etternamnsregister Ø upaginert
Registrerte personar 1911-1912 1
Registrerte personar 1913 2
Registrerte personar 1914 5
Registrerte personar 1915 6
Registrerte personar 1916 8
Registrerte personar 1917 10
Registrerte personar 1918 18
Registrerte personar 1919 20
Registrerte personar 1920 23
Registrerte personar 1921-1922 27
Registrerte personar 1922-1924 28
Registrerte personar 1925 29
Registrerte personar 1926 30
Registrerte personar 1926-1928 31
Registrerte personar 1928-1930 32
Registrerte personar 1931-1932 33
Registrerte personar 1932-1934 34
Registrerte personar 1934-1936 35
Registrerte personar 1937 36
Registrerte personar 1938 37
Registrerte personar 1939 38
Registrerte personar 1940 39
Registrerte personar 1941-1942 40
Registrerte personar 1943 41
Registrerte personar 1944-1946 42
Registrerte personar 1947 43
Registrerte personar 1948 44
Registrerte personar 1949 45
Registrerte personar 1950 46
Registrerte personar 1951 47
Registrerte personar 1952 48
Registrerte personar 1953 49
Registrerte personar 1954 50
Registrerte personar 1955 51
Registrerte personar 1956 52
Registrerte personar 1957 53
Registrerte personar 1958 54
Registrerte personar 1959 55
Registrerte personar 1960 56
Registrerte personar 1961-1962 57
Registrerte personar 1963 58
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Stavanger SAST/A-100451/Fe/L0001
Lenke til Arkivportalen
Strand og Forsand lensmannskontor Fe: Fremmedbøker
L0001: "Protokoll over fremmede Statsborgere"
Fremmedprotokoll 1912 - 1963 - "Protokoll over fremmede Statsborgere" Personopplysninger Emigrasjon og flytting Statlige arkiver Politi og lensmenn Innvandring