Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Stavanger


Skudenes lensmannskontor

Fremmedbøker
Register S upaginert
Tittelblad 1
Registrerte personar 1903-1916 2-3
Registrerte personar 1917 6-7
Registrerte personar 1918 14-15
Registrerte personar 1919 18-19
Registrerte personar 1920 28-29
Registrerte personar 1921 34-35
Registrerte personar 1921-1923 36-37
Registrerte personar 1924 38-39
Registrerte personar 1924-1926 40-41
Registrerte personar 1926-1928 42-43
Registrerte personar 1929-1932 44-45
Registrerte personar 1933-1937 46-47
Registrerte personar 1937-1939 48-49
Registrerte personar 1940-1945 50-51
Laust vedlegg 1940 102
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Stavanger SAST/A-100444/Fea/L0001
Lenke til Arkivportalen
Skudenes lensmannskontor Fea: Fremmedbøker
L0001: "Protokol over anmeldte fremmede Statsborgere"
Fremmedprotokoll 1903 - 1945 - "Protokol over anmeldte fremmede Statsborgere" Personopplysninger Emigrasjon og flytting Statlige arkiver Politi og lensmenn Innvandring