Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Stavanger


Finnøy lensmannskontor

Fortegnelse over inn- og utflyttede
Fornamnsregister A upaginert
Fornamnsregister B-C upaginert
Fornamnsregister D-E upaginert
Fornamnsregister F-G upaginert
Fornamnsregister H-J upaginert
Fornamnsregister K-L upaginert
Fornamnsregister M-O upaginert
Fornamnsregister P upaginert
Fornamnsregister R upaginert
Fornamnsregister S-T upaginert
Fornamnsregister Ø upaginert
Tittelblad upaginert
Inn- og utflytta 1901 1
Inn- og utflytta 1902 3
Inn- og utflytta 1903 6
Inn- og utflytta 1904 8
Inn- og utflytta 1905 10
Inn- og utflytta 1906 11
Inn- og utflytta 1907 13
Inn- og utflytta 1908 14
Inn- og utflytta 1909 15
Inn- og utflytta 1909-1911 16
Inn- og utflytta 1912 18
Inn- og utflytta 1913-1914 20
Inn- og utflytta 1915 21
Inn- og utflytta 1916 22
Inn- og utflytta 1917 23
Inn- og utflytta 1918 25
Inn- og utflytta 1919 27
Inn- og utflytta 1920 29
Inn- og utflytta 1921 31
Inn- og utflytta 1922 33
Inn- og utflytta 1923 34
Inn- og utflytta 1924 36
Inn- og utflytta 1925 39
Inn- og utflytta 1926 41
Inn- og utflytta 1927 44
Inn- og utflytta 1928 47
Inn- og utflytta 1929 50
Inn- og utflytta 1930 54
Inn- og utflytta 1931 57
Inn- og utflytta 1932 59
Inn- og utflytta 1933 62
Inn- og utflytta 1934 65
Inn- og utflytta 1935 68
Inn- og utflytta 1936 70
Inn- og utflytta 1937 72
Inn- og utflytta 1938 75
Inn- og utflytta 1939 76
Inn- og utflytta 1940 79
Inn- og utflytta 1941 upaginert
Inn- og utflytta 1942 upaginert
Inn- og utflytta 1943 upaginert
Laust vedlegg 1941 upaginert
Laust vedlegg upaginert
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Stavanger SAST/A-100442/Gwa/L0001
Lenke til Arkivportalen
Finnøy lensmannskontor Gwa: Fortegnelse over inn- og utflyttede
L0001: Fortegnelse over inn- og utflyttede-Finnøy
Flytteprotokoller 1901 - 1943 - Fortegnelse over inn- og utflyttede-Finnøy Personopplysninger Emigrasjon og flytting Statlige arkiver Politi og lensmenn