Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Stavanger


Haugesund sjømannskontor*

Melding om stram innbinding upaginert
Tittelblad 1
Patenter nr. 1-49 2
Patenter nr. 50-97 27
Tittelblad 51
Patenter nr. 1, 98-100 52
Autorisasjon upaginert
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Stavanger Statsarkivet i Stavanger
Lenke til Arkivportalen
Haugesund sjømannskontor* Maskinist- og fyrbøterrulle nr. Fe/L0001 /1883 - Sjøfartsrulle Haugesund krets for maskinister og fyrbøtere nr. 1-97 Sjøinnrullering Sjømenn og sjøfolk Sjøfart Statlige arkiver