Innhold
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
Visningsvalg:

Statsarkivet i Stavanger


Haugesund sjømannskontor*

Melding om stram innbinding upaginert
Tittelblad upaginert
Patenter nr. 9000-9097 1
Patenter nr. 9098-9197 21
Patenter nr. 9198-9301 41
Patenter nr. 9302-9401 62
Patenter nr. 9402-9501 82
Patenter nr. 9502-9601 102
Patenter nr. 9602-9701 122
Patenter nr. 9702-9709 142
Laust vedlegg upaginert
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Stavanger Statsarkivet i Stavanger
Lenke til Arkivportalen
Haugesund sjømannskontor* Hovedrulle nr. Fbb/L0016 /1945 - 1949 - Sjøfartsrulle A Haugesund krets 2 nr 9000-9709 Sjøinnrullering Sjømenn og sjøfolk Sjøfart Statlige arkiver