Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Danske Kanselli, Skapsaker

Skapsaker
Skap 16, pakke 43: Skipsmålingsbok nordafjells 1678-1680 2
Skap 16, pakke 44: Dokumenter 1689-1717 i sak ført for Høyesterett 1716 mellom direksjon og forstander ved Manufakturhuset i Bergen 85
Skap 16, pakke 45: Rosstjenestetaksasjon 1625 219
Skap 16, pakke 46: Resolusjons- og supplikkbok for Bratsberg, Agdesiden og Stavanger len til herredagen 1664 232
Skap 16, pakke 47: Søknader fra allmuen i Nedenes om skatter og byrder etter krigen 1661 280
Kildeinformasjon
Riksarkivet RA/EA-4061/F/L0116
Lenke til Arkivportalen
Danske Kanselli, Skapsaker F: Skapsaker
L0116: Skap 16, pakke 42-47
Annen kilde nr. 116 /1625 - 1717 - Skap 16, pakke 42-47 Øverste rett Rettergang Regnskap og skatt Kongebrev, supplikker og innlegg Båter og skip Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner